IMOS INTENTAR QUE A XENTE POIDA DAR AVISOS DE NIÑOS DE VELUTINA